Skip to main content

Impressum

Fundacja Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii

ul. Konna 27A
80-174 Otomin

Kom. +48 664 047 474
E-Mail: biuro.polska@cifi.pl
Internet: www.cifi.pl

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000370291.                                                         
NIP: 898-218-42-46  • REGON: 021397001

Zdjęcia
Wszystkie prawa zastrzeżone © Christliche Initiative für Indien e.V.

Zarząd
Sylvester Palimąka et al

Rada Fundacji
Anke-Ingrid Christmann, Erika Hacker, Sven Hansen

Konta bankowe fundacji

Konto główne fundacji (darowizny):
BNP Paribas Bank
07 1750 1064 0000 0000 1305 6331

Regulacja dotycząca darowizn

Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny przekazane organizacji będącej organizacją pożytku publicznego, prowadzącej działalność pożytku publicznego określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym CIFI), podlegają odliczeniu od dochodu w podatku dochodowym. Odliczenie to jest możliwe w oparciu o udokumentowany dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (tytułem: Na cele statutowe fundacji będące działalnością pożytku publicznego), a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny.

Misyjna działalność fundacji

CIfI wspiera wspiera potężne zrzeszenie kościołów wraz z jego socjalno-misyjnymi projektami w Indiach. „Mission Reverse” – inspiracja płynąca z misji i rozwijającej się pracy kościoła w Indiach dociera do Niemiec, Polski i całego świata – poprzez projekty, wyjazdy misyjne, tournee i odwiedziny we wspólnotach. Pracownicy CIfI w Niemczech i w Polsce są odpowiedzialni za relacje z sympatykami misji i sponsorami, działania promocyjne, wizyty w kościołach, organizację szkoły misyjnej, wyjazdy misyjne, reklamę i grafikę, zarządzanie darowiznami, księgowość, fundraising, seminaria i wykłady, zarządzanie kadrami, a także wsparcie dla osób rozpoczynających pracę oraz za wiele innych działań.

Disclaimer

Właścicielem praw autorskich do całości materiałów udostępnianych w tym serwisie jest © fundacja Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii oraz jej fundator: Christliche Initiative für Indien e.V.

Powielanie, publikacja lub przedruk całości bądź fragmentów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody właściciela strony. CIfI nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego wykorzystania jej nazwy, logo lub adresu w działaniach o cechach oszustwa. W przypadku zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do CIfI lub rzekomo od niej pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do siedziby fundacji.

Ochrona danych osobowych i prywatności poczty elektronicznej

CIfI dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników korzystających z jej strony internetowej. Z tego względu dane osobowe przetwarza się wyłącznie za zgodą użytkownika, w celach wyraźnie zaznaczonych w formularzach elektronicznych i nie wykorzystuje się ich w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Odpowiedzialność prawna

CIfI dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były wiarygodne i właściwe. Jednakże nie stanowią one gwarantowanych i autoryzowanych prawnie informacji i w żadnym przypadku CIfI nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej związanej z wykorzystaniem podanych informacji, jeżeli nie było to odgórnie potwierdzone. CIfI nie gwarantuje, że strona lub serwer, z którego korzysta, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych wpływów. CIfI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uaktualnienia informacji zawartych na stronie bez uprzedzenia i w dowolnym dla siebie czasie. Strony CIfI mogą zawierać linki do innych stron, nie będących pod kontrolą CIfI i w związku z tym CIfI nie może być w żaden sposób odpowiedzialna za informacje zawarte na tych stronach. Linki z tymi stronami są dostarczane tylko dla wygody użytkownika i ich obecność na stronie CIfI w żadnym wypadku nie oznacza, że CIfI propaguje ich zawartość.

 

CIfI Kontakt

Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii

Adres:
ul. Konna 27A
80-174 Otomin

Tel.kom. +48 664 047 474
E-mail: biuro.polska@cifi.pl

Konto

BNP Paribas Bank
IBAN 07 1750 1064 0000 0000 1305 6331